Uvjeti Korištenja

MOLIM PROČITAJTE. VAŠA KORIŠTENJA OVE STRANICE PODLOŽI SE OVIM UVJETIMA KORIŠTENJA I NAŠOJ POLITICI PRIVATNOSTI.

Ovi Uvjeti korištenja ("Uvjeti") primjenjuju se na web stranice, svaku pojedinačnu web stranicu, interaktivne postavke, interaktivne mogućnosti, aplikacije, widgete, blogove, društvene mreže, tabove na društvenim mrežama, svjetove ili opcije alternativnih stvarnosti ili na druge internetske ili wireless ponude koje postavljaju linkove na ove Uvjete, bilo da se radi o pristupu putem računala, mobilnog uređaja ili neke druge tehnologije, načina ili sredstva (nadalje u tekstu: "Stranice"). Stranice nudi CEE Thematics B.V. i/ili neka od tvrtki ("CEE"), (zajedno: "CEE", ili "mi""nas""naš"). Tim Uvjetima utvrđena su vaša prava i obveze vezane za konkretne stranice koje koristite (koje se dalje u tekstu ponegdje spominju kao "Stranice"). Pojam Stranice obuhvaća sadržaj Stranica, sve naše usluge koje pružamo preko tih Stranica ("Usluge na Stranicama") i bilo koji softver koji stavljamo na raspolaganje na tim Stranicama ili preko njih ("Softver"), osim ukoliko nije drukčije naznačeno. Vi "koristite" Stranice svaki put kad im pristupite (putem računala, mobilnog uređaja ili druge tehnologije), kad ih pregledavate, povezujete se s njima preko linkova ili na neki drugi način stupate u interakciju, komunicirate ili se povezujete sa Stranicama (uključujući, bez ograničenja, internetske forume, chat roomove i/ili druge zajednice formirane na Stranicama). Korištenjem Stranica (ili bilo kojeg njihovog dijela) vi prihvaćate ove Uvjete te CEE-ova Pravila o zaštiti privatnosti i Pravila o kolačićima (cookies) (sve zajedno: "Pravila o zaštiti privatnosti") koja su ovime uključena u Uvjete. Ovi Uvjeti predstavljaju obvezujući ugovor između vas i CEE-a. Molimo vas da ih pažljivo pročitate prije korištenja Stranica. Izričito se slažete da su za vas obvezujući, bez ograničenja, uvjeti navedeni u rubrikama ODRICANJE OD JAMSTVA, OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI, OBVEZUJUĆA ARBITRAŽA, PREKID i PRIVREMENA MJERA ZABRANE. Nemojte koristiti Stranice ako se ne slažete s bilo kojim od niže navedenih uvjeta.

Prije uporabe ove Stranice pažljivo pročitajte ove Uvjete korištenja i Pravila privatnosti Vaša je odgovornost (a ne naša) pobrinuti se da Stranice koristite u skladu s važećim lokalnim zakonima na području s kojega pristupate Stranicama. CEE

CEE zadržava pravo da prema vlastitoj procjeni, bilo kada izmijeni, modificira i/ili dopuni ove Uvjete ili Pravila o zaštiti privatnosti, djelomično ili u cijelosti. Izmjene ovih Uvjeta ili Pravila o zaštiti privatnosti stupaju na snagu u trenutku objavljivanja. Vi pristajete povremeno provjeriti Uvjete Pravila o zaštiti privatnosti kako biste se informirali o eventualnim izmjenama. Koristite li Stranice ili bilo koji njihov dio nakon objavljivanja bilo kakvih izmjena ovih Uvjeta, to će se smatrati vašim prihvaćanjem tih izmjena i značit će da su one za vas obvezujuće. Imate li bilo kakvih primjedbi na takve izmjene, vaš jedini izbor je prestanak korištenja Stranica. Budući da korištenje određenih mogućnosti, funkcionalnosti, programa ili Usluga (uključujući, bez ograničenja, natjecanja, nagradne natječaje, promotivne kampanje, mogućnosti wireless marketinga, objavljivanje foto ili video materijala (kao što je niže definirano), mogućnosti učitavanja/odašiljanja poruka, RSS sadržaje itd.) koje su na raspolaganju na Stranicama ili preko njih može biti podložno dodatnim ili posebnim odredbama i uvjetima ("Posebna pravila"), prije no što počnete koristiti bilo koju od tih mogućnosti, funkcionalnosti, programa ili Usluga od vas se može zahtijevati da potvrdite vaš pristanak na ta Posebna pravila. Sva Posebna pravila sadržana su u ovim Uvjetima i u potpunosti izložena niže u tekstu.

VLASNIŠTVO; OGRANIČENJE KORIŠTENJA

Vlasnici sadržaja ovih Stranica i svih autorskih prava, patenata, zaštitnih znakova proizvoda i usluga, trgovačkih imena i svih drugih prava intelektualnog vlasništva jesu CEE i/ili njegovi davatelji licencije i zaštićeni su važećim zakonima o autorskim pravima i drugom intelektualnom vlasništvu. Vi potvrđujete, razumijete i slažete se da nemate niti ste ovlašteni zahtijevati bilo kakva prava na sadržaj Stranica ili bilo koji njihov dio osim: (i) na ono što kao korisnik objavite (ne računajući bilo koji materijal – npr. key arttitle treatment, video spotove, fotografije, glazbene snimke itd. – sadržan u materijalu koji objavljujete, a za korištenje kojih vam je dozvolu dao CEE, na primjer, za potrebe natjecanja ili nekog drugog programa ili mogućnosti koje Stranice nude (takav sadržaj naziva se niže u tekstu "CEE-ova licencirana imovina")) i/ili (ii) u sklopu vaših ograničenih prava na korištenje Stranica za određene osobne (nekomercijalne) svrhe, kako je navedeno niže u tekstu u rubrici ŠTO VAM JE DOZVOLJENO, a u skladu s uvjetima navedenim u rubrici VAŠA ODGOVORNOST te s drugim odredbama i uvjetima ovih Uvjeta. Uz iznimku materijala koje kao korisnik objavite (a i tada samo u mjeri u kojoj ih kontrolirate) i izričitog ovlaštenja od strane CEE-a u skladu s ovim Uvjetima, sporazumni ste da ni Stranice ni bilo koju njihovu komponentu nećete kopirati, reproducirati, umnožavati, stavljati na stream, hvatati, pristupati im bilo kojom drugom tehnologijom i sredstvima osim onih koja su na raspolaganju na Stranicama, izvoditi, prebacivati, prodavati, preprodavati, učitavati, skidati, arhivirati, licencirati drugima, uređivati, modificirati, mijenjati, kreirati radove derivirane iz njih ili temeljene na njima (uključujući, bez ograničenja, mash-ups, montaže, wallpapere, melodije za mobitele, čestitke, majice i drugu robu), objavljivati, slati, prenositi, javno izlagati, uokvirivati, stavljati linkove na njih, distribuirati, dijeliti, prevoditi, dekompajlirati, podvrgnuti obrnutom inženjerstvu, prevoditi, inkorporirati u bilo koji hardver ili softversku aplikaciju, koristiti u komercijalne svrhe ili ih na drugi način koristiti ili eksploatirati. Svako gore navedeno neovlašteno korištenje predstavljalo bi povredu autorskih i drugih vlasničkih prava CEE-a i/ili njegovih davatelja licencije (uključujući, bez ograničenja, ostale korisnike Stranica koji su objavili svoje vlastite materijale) i kršenje ovih Uvjeta te bi protiv vas mogao biti pokrenut građanskopravni ili kazneni postupak u skladu s važećim zakonima.

 

ŠTO VAM JE DOZVOLJENO

U skladu s ovim Uvjetima (uključujući, bez ograničenja, i rubriku VAŠA ODGOVORNOST niže u tekstu), ovime vam odobravamo sljedeća ograničena, opoziva, neekskluzivna, neprenosiva, neustupljiva, svjetska i besplatna prava i dozvole (nadalje u tekstu, za svaku pojedinačno: "Dozvola"), ako je funkcionalnost potrebna za to raspoloživa na Stranicama ili preko njih te samo u mjeri u kojoj je raspoloživa:

1. Dozvolu za pristupanje, pregledavanje i drugo korištenje Stranica (uključujući, bez ograničenja, bilo koje Usluge na Stranicama raspoložive na Stranicama ili preko njih) samo za vašu osobnu (nekomercijalnu), zakonitu upotrebu, u skladu s običajnom i ovlaštenom funkcionalnošću Stranica;

2. Dozvolu za postavljanje sadržaja Stranica na stream korištenjem bilo kojeg widgeta i/ili drugih internetskih video playera za digitalni streaming ("Widget sa Stranica") samo za vašu osobnu, zakonitu upotrebu;

3. Dozvolu za izrezivanje i lijepljenje određenog koda koji vam je preko Stranica izričito stavljen na raspolaganje (bez obzira stoji li uz takvu funkcionalnost napomena "sharing" ili ne) za inkorporiranje, objavljivanje, održavanje i/ili prikazivanje određenog sadržaja Stranica na koji se taj kod odnosi, a na vašim osobnim, prilagođenim web stranicama, blogovima ili mikroblogovima na društvenim mrežama (zajednički: "Osobni društveni mediji") i/ili, ako je na Stranicama na raspolaganju funkcionalnost za preuzimanje widgeta, za preuzimanje Widgeta sa Stranica i inkorporiranje, objavljivanje, održavanje i/ili prikazivanje tog Widgeta sa Stranica na vašim Osobnim društvenim medijima;

4. Dozvolu za izrezivanje i lijepljenje određenog koda koji vam je preko Stranica izričito stavljen na raspolaganje, i/ili ako je na Stranicama na raspolaganju funkcionalnost za preuzimanje widgeta, kako biste preuzeli Widget sa Stranica i proslijedili, ako je moguće, taj kod i taj Widget sa Stranica svojim prijateljima, tako da oni mogu vidjeti sadržaj sa Stranica koji je na njima i/ili, ako to žele, da i sami mogu inkorporirati proslijeđeni dio koda ili Widgeta sa Stranica u vlastite Osobne društvene medije ili ih proslijediti svojim prijateljima;

5. ukoliko Stranice sadrže alat "Pošalji prijatelju" ili neki sličan alat koji vam omogućava da nekom prijatelju elektronskom poštom pošaljete poruku sa sadržajem sa Stranica i ukoliko taj alat funkcionira, Dozvolu za korištenje tog alata za zahtjev da poslužitelj Stranica prenese poruku vašem prijatelju;

6. ukoliko se na Stranicama nalazi link "Učitaj" odmah do dijela sadržaja (uključujući, bez ograničenja, slike, ikone, wallpapere, glazbene snimke, video, foršpane, RSS sadržaj), Dozvolu za učitavanje jednog primjerka takvog sadržaja na jedno računalo, mobilni ili neki drugi dozvoljeni uređaj, samo za vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu;

7. ukoliko Stranice omogućavaju učitavanje Softvera, Dozvolu za instaliranje i korištenje jednog primjerka Softvera na vašem osobnom računalnom sustavu, mobilnom ili nekom drugom dozvoljenom uređaju, samo u obliku izvršnog ciljnog koda te za još jedan primjerak za back-up, pod uvjetom da razumijete i da se slažete da (i) time što vam dozvoljava učitavanje Softvera, CEE ne prenosi na vas pravo vlasništva na Softver (drugim riječima, vi ste vlasnik medija na kojem je Softver snimljen, ali taj Softver ostaje u punom vlasništvu CEE-a i/ili treće strane kao davatelja licencije za Softver); (ii) ne smijete kopirati, modificirati, prilagođavati, prevoditi na bilo koji jezik, distribuirati ili kreirati radove temeljene na Softveru bez prethodnog pisanog pristanka CEE-a; (iii) ne smijete ustupiti, posuditi ili iznajmiti Softver bilo kojoj pravnoj ili fizičkoj osobi; svaki vaš pokušaj da izdate podlicenciju za Softver ili da ga prenesete ili ustupite bit će ništavan i nevažeći; (iv) ne smijete ni na koji način dekompajlirati, rastavljati, podvrgnuti obrnutom inženjerstvu ili pokušavati rekonstruirati, identificirati ili otkrivati bilo koji izvorni kod ni ideje, korisničke tehnike ili algoritme koji se nalaze u temelju Softvera, osim u mjeri u kojoj je navedeno ograničenje zabranjeno važećim zakonima; te (v), ne smijete izvoziti ili ponovno izvoziti Softver u bilo kojem obliku koji bi značio kršenje zakona Engleske i Walesa ili bilo koje druge zemlje;

8. Dozvolu za otvaranje registriranog osobnog računa (i/ili korisničkog imena i zaporke) na Stranicama i interakciju s ostalim korisnicima Stranica u chat roomovima, na internetskim forumima, mrežama društvenih medija, online igricama za više osoba i/ili drugim aktivnostima ili sličnim Uslugama koje pružaju Stranice; te

9. Dozvolu za korištenje bilo koje druge funkcionalnosti koju CEE na Stranicama ili preko njih pruža korisnicima, a u skladu s ovim Uvjetima (uključujući, bez ograničenja, funkcionalnost za kreiranje i/ili objavljivanje korisničkih materijala).

 

VAŠA ODGOVORNOST

Vaša prava u sklopu jedne ili više od gore navedenih Dozvola ovise o vašem pridržavanju sljedećeg:

 • Ne smijete kreirati ni objavljivati (u skladu s dolje navedenom definicijom) korisnički materijal koji je nezakonit, pornografski, opscen, klevetnički, prijeteći, diskriminacijski, uznemiravajući, nasilan, vulgaran, nepristojan, profan, koji širi mržnju, koji vrijeđa na rasnoj, kulturnoj ili etničkoj osnovi, te koji potiče kriminalno ponašanje ili otvara mogućnost, makar i potencijalno, za pokretanje građanskopravnog ili kaznenog postupka, ili koji krši bilo koji važeći zakon, propis, pravilo ili smjernice Savezne trgovinske komisije SAD-a ("Važeći zakoni"), ili koji povređuje prava intelektualnog vlasništva ili zaštite privatnosti trećih strana ili koji omogućava linkove na nezakonite ili neovlaštene sadržaje;
 • Ne smijete inkorporirati, objaviti, održavati i/ili prikazivati bilo koji sadržaj Stranica (uključujući, bez ograničenja, bilo koji od vaših vlastitih objavljenih materijala) na bilo kojem osobnom društvenom mediju ili drugim web stranicama ili na nekom drugom mjestu na internetu koje obično sadrži ili prenosi sadržaj koji je nezakonit, pornografski, opscen, klevetnički, prijeteći, diskriminacijski, uznemiravajući, nasilan, vulgaran, nepristojan, profan, koji širi mržnju, koji vrijeđa na rasnoj, kulturnoj ili etničkoj osnovi, te koji potiče kriminalno ponašanje ili otvara mogućnost, makar i potencijalno, za pokretanje građanskopravnog ili kaznenog postupka, ili koji krši bilo koji Važeći zakon, ili koji povređuje prava intelektualnog vlasništva, objavljivanja ili privatnosti trećih strana ili koji omogućava linkove na nezakonite ili neovlaštene sadržaje;
 • Za vrijeme korištenja Stranica ne smijete slati spam, lančana pisma, piramidalne sheme ni bilo koje druge neželjene ili neovlaštene promidžbene materijale ili oglase, niti uznemirivati, prijetiti, vrebati, naškoditi ili na drugi način mentalno ili fizički uznemirivati ili povređivati bilo koga, niti klevetati i omalovažavati bilo koga, niti postupati na bilo kakav drugi nezakonit ili nepoželjan način;
 • Dužni ste dati točne, ažurirane i potpune podatke o sebi i o bilo kome drugome, a ne smijete davati lažne podatke o sebi ni o bilo kome drugome (uključujući, bez ograničenja, kad Stranice zatraže od vas točne podatke o vašoj dobi). Osim toga, ne smijete se lažno predstavljati niti se pretvarati da lažno predstavljate sebe ili druge ni na bilo koji drugi način iznositi lažne tvrdnje o vašoj povezanosti s bilo kojom fizičkom ili pravnom osobom;
 • Niti jednu Dozvolu koja vam je dana (kao ni s njima povezane funkcionalnosti) ne smijete koristiti za prikupljanje, dobivanje, kompajliranje, prenošenje, reproduciranje, brisanje, revidiranje, pregledavanje, prikazivanje i proslijeđivanje bilo kojeg materijala ili podatka (bez obzira na to može li se osobno identificirati ili ne) koji je objavio neki drugi korisnik Stranica, osim ako ste od tog korisnika prethodno dobili dozvolu da to učinite;
 • Ne smijete narušavati niti ometati, ili pokušati narušavati ili ometati, funkcioniranje Stranica (ili bilo kojeg njihovog dijela);
 • Dužni ste pridržavati se svih obavijesti, podataka i ograničenja vezanih za autorska prava, a koja se tiču bilo kojeg sadržaja na Stranicama;
 • Ne smijete uklanjati, mijenjati, ometati ili zaobilaziti bilo kakve obavijesti o autorskim pravima, zaštitne znakove i druge obavijesti o vlasničkim pravima označene/prikazane na sadržaju na Stranicama ili na Uslugama na Stranicama;
 • Ne smijete uklanjati, mijenjati, ometati ili zaobilaziti bilo kakav mehanizam ili uređaj za upravljanje digitalnim pravima ili drugu mjeru za zaštitu sadržaja ili kontrolu pristupa (uključujući, bez ograničenja, geofiltriranje i/ili kodiranje) povezanu sa sadržajem na Stranicama;
 • Nijedno pravo koje vam je dano i nijedan sadržaj na Stranicama ili na Uslugama na Stranicama ne smijete koristiti na način iz kojeg bi se mogla zaključiti povezanost s bilo kojim CEE-ovim proizvodima, uslugama ili brendovima, osim ako vam CEE to prethodno nije naročito dozvolio CEECEE;
 • Botovespidereoffline preglednike ili druge automatske sustave ne smijete koristiti za pristup Stranicama ili korištenje Stranica na način da poslužiteljima Stranica u danom vremenskom razdoblju šaljete više poruka sa zahtjevom nego što ih ljudsko biće u tom razdoblju realno može proizvesti služeći se konvencionalnim web preglednikom, osim ako zakonito upravljate javnim pretraživačkim mehanizmom, u kojem slučaju (pri čemu CEE ima puno pravo da vam bilo kada ukine to izuzeće) smijete koristiti spidere za indeksiranje materijala sa Stranica samo u svrhu stvaranja pretraživih indeksa takvih materijala dostupnih javnosti (ali ne i predmemorija ili arhiva);
 • Ne smijete svjesno slati bilo kakav materijal koji sadrži adwaremalwarespyware, softverske viruse, timebombscancelbots, računalne crve, trojanske konje ili bilo koje druge računalne kodove, datoteke ili programe namijenjene ometanju, uništavanju ili ograničavanju funkcionalnosti bilo kojeg računalnog softvera ili hardvera ili telekomunikacijske opreme;
 • Ne smijete činiti ništa što bi moglo negativno djelovati, negativno se odražavati ili naškoditi dobrom glasu ili ugledu CEE-a ili bile koje od tvrtke u njegovom djelomičnom ili punom vlasništvu, Stranicama, ili bilo kojem sadržaju koji se objavljuje ili promiče na Stranicama (uključujući, bez ograničenja, bilo koji film, televizijsku emisiju ili neku drugu inicijativu;
 • Na Stranicama ne smijete činiti ništa što bi drugim korisnicima moglo spriječiti pristup Stranicama ili korištenje Stranica ili bilo kojeg njihovog dijela;
 • Vaša je odgovornost čuvanje povjerljivosti bilo kojeg korisničkog imena ili zaporke za pristup Stranicama (uključujući, bez ograničenja, i u onim slučajevima kada Stranice koriste mehanizam za kreiranje računa i upravljanje društvenim mrežama, web stranicama ili uređajima trećih strana). Vi ste jedini odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju pod vašim korisničkim imenom i/ili zaporkom;
 • Stranice i Dozvole uvijek morate koristiti u skladu s ovim Uvjetima i sa svim Važećim zakonima.

KORISNIČKI MATERIJALI; DAVANJE DOZVOLE CEE-u; VAŠA JAMSTVA I IZJAVE

Stranice vam mogu omogućiti slanje, objavljivanje, učitavanje, prenošenje putem webcama ili slične funkcionalnosti ili slanje na Stranice na neki drugi način (uključujući, bez ograničenja, tako što će vam omogućiti da navedete URL za lokaciju nekog vašeg sadržaja) ili prikazivanje ili razmjenu na drugi način (uključujući, bez ograničenja, i druge korisnike Stranica), na Stranicama ili, pomoću Stranica, na drugim destinacijama poput stranica društvenih mreža (uključujući, bez ograničenja, i vaše Osobne društvene medije) (zajednički: "Objavljivanje materijala") vaših video materijala, pisanih komentara, fotografija, slika ili drugih kreativnih radova i/ili osobnog medijskog sadržaja te vaših ideja, mišljenja, povratnih i drugih informacija (zajedno: "Korisnički materijal"). Takav Korisnički materijal općenito će biti na raspolaganju svim korisnicima Stranica ili drugima koji koriste destinacije (kao što su, na primjer, stranice društvenih mreža) na kojima ste objavili svoj Korisnički materijal. Objavljivanjem vašeg Korisničkog materijala na Stranicama ili pomoću Stranica vi izričito prihvaćate i slažete se da ste vi i samo vi odgovorni za sadržaj svojeg Korisničkog materijala, kao i za sve posljedice koje iz njega proizađu. Osim ukoliko u Posebnim pravilima nije drukčije navedeno, nije CEE-ova uobičajena praksa da prati, nadzire ili ima saznanja o Korisničkim materijalima objavljenima na Stranicama. Ipak, CEE to može učiniti ako tako odluči. Kad objavite (ili pokušate objaviti) svoj Korisnički materijal na Stranicama ili uz pomoć Stranica, automatski dajete CEE-u i tvrtkama u njegovom djelomičnom ili punom vlasništvu neopozivo, trajno, svjetsko, bezuvjetno, neograničeno, potpuno plaćeno, besplatno, prenosivo, neekskluzivno pravo i dozvolu, s mogućnošću podlicenciranja trećih strana na različitim razinama ("CEE-ova licencija"), da prikazuju, javno izvode, distribuiraju (uključujući, bez ograničenja, putem web stranica, blogova, mikroblogova i ostalih društvenih mreža trećih strana, te putem internetskih i mobilnih izvora i aplikacija), pohranjuju, udomljavaju, pohranjuju u predmemoriju, održavaju, emitiraju, šalju putem weba i mobilnih uređaja, prenose, distribuiraju, tagiraju, traže, reproduciraju, uređuju, modificiraju, formatiraju, reformatiraju, povezuju linkovima, prevode, brišu, kreiraju radove derivirane iz njih, kombiniraju s drugim sadržajima, kategoriziraju i/ili na bilo koji drugi način koriste, ponovno koriste i/ili na drugi način eksploatiraju vaš Korisnički materijal (ili bilo koji njegov dio ili rad deriviran iz njega), kao i bilo koja imena, sličnosti, glasove, slike, digitalne snimke, izvedbe i druge zamisli, koncepte, povratne informacije i druge materijala sadržane u vašem Korisničkom materijalu, na bilo koji način i uz pomoć bilo kojeg medija ili tehnologije za prijenos sadržaja koja je danas poznata ili koja bi se mogla razviti kasnije, u bilo koju svrhu, o čemu prema vlastitoj procjeni odlučuje isključivo CEE (ili netko koga CEE imenuje ili licencira), bez obveze za ikakvom naknadom vama ili bilo kome drugome, te bez potrebe da vas ili ikog drugog prethodno obavijeste ili da objave vaše ime kao autora. CEE-ova licencija vrijedi zauvijek u skladu s njezinim odredbama, bez obzira ako vi prestanete koristiti Stranice ili ako vam CEE ukine pristup Stranicama. NIŠTA OVDJE NAVEDENO NE MOŽE SE PROTUMAČITI KAO DA NA CEE ILI BILO KOJU TVRTKU U NJEGOVOM PUNOM ILI DJELOMIČNOM VLASNIŠTVU PRENOSI BILO KOJA VLASNIČKA PRAVA NA VAŠ KORISNIČKI MATERIJAL – POD UVJETOM, MEĐUTIM, DA CEE I/ILI TVRTKE U NJEGOVOM PUNOM ILI DJELOMIČNOM VLASNIŠTVU I/ILI VLASNICI NJEGOVE LICENCE OSTANU JEDINI I ISKLJUČIVI VLASNICI EVENTUALNE CEE-ove LICENCIRANE IMOVINE UKLJUČENE U VAŠ KORISNIČKI MATERIJAL. IAKO OBJAVLJIVANJEM SVOJEG KORISNIČKOG MATERIJALA ODOBRAVATE CEE-u ŠIROKA GORE NAVEDENA PRAVA I LICENCE, VI PRIHVAĆATE I RAZUMIJETE DA NIŠTA SADRŽANO OVDJE NE OBVEZUJE CEE I/ILI TVRTKE U NJEGOVOM PUNOM ILI DJELOMIČNOM VLASNIŠTVU ILI TREĆE STRANE KOJE JE OVLASTIO CEE DA UDOMLJAVAJU, DISTRIBUIRAJU, PRIKAZUJU ILI NA DRUGI NAČIN EKSPLOATIRAJU BILO KOJI VAŠ KORISNIČKI MATERIJAL ILI OSTVARUJU BILO KOJA DRUGA PRAVA U SKLOPU CEE-ove LICENCE. Vi prihvaćate da: (i) ne očekujete bilo kakvu povjerljivost s obzirom na bilo koji vaš Korisnički materijal te (b) CEE i/ili bilo koja od tvrtki u njegovom punom ili djelomičnom vlasništvu možda već razmatraju projekte koji su slični vašem Korisničkom materijalu ili možda neovisno razvijaju projekte slične vašem Korisničkom materijalu ili drugim Korisničkim materijalima ili da su Korisnički materijali koje objavljuju drugi korisnici Stranica možda slični ili isti kao vaš korisnički materijal. Zbog zarazne prirode društvenih medija, ne biste trebali slati CEE-u bilo kakav sadržaj ili informacije koje ne želite da vide i dijele drugi, ili da ih na bilo koji drugi način distribuiraju. S obzirom na sve Korisničke materijale koje objavljujete na Stranicama i na bilo koje druge aktivnosti koje obavljate na Stranicama ili pomoću njih, vi izjavljujete, jamčite i obvezujete se: (i) da je Korisnički materijal izvorno vaš (drugim riječima, da vi posjedujete sva prava vezana za vaš Korisnički materijal), odnosno, kao druga mogućnost, da ste stekli sva potrebna prava na vaš Korisnički materijal koja vam omogućavaju da CEE-u date CEE-ovu licenciju; (ii) da ste platili i u potpunosti izvršili i da ćete platiti i u potpunosti izvršiti sve eventualne naknade za licenciju, troškove carinjenja, naknade za autorska prava i bilo koje druge financijske obveze ili obveze trećih strana koje proizlaze iz bilo kojeg korištenja ili eksploatacije vaših Korisničkih materijala te da CEE neće biti odgovoran za takve obveze; (iii) da vaš Korisnički materijal ne krši prava intelektualnog vlasništva, prava na privatnost ili bilo koja druga zakonska ili moralna prava treće strane; (iv) da ni vaš Korisnički materijal ni bilo koja druga aktivnost koju obavljate na Stranicama nisu niti će ikad biti: klevetnički i omalovažavajući prema bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, nezakoniti, pornografski, opsceni, prijeteći, vulgarni, nepristojni, profani, ispunjeni mržnjom, seksualno eksplicitni ili seksualno sugestivni, namijenjeni upućivanju prijetnji, uznemiravanju ili vrebanju ili da rezultiraju prijetnjama, uznemiravanjem ili vrebanjem, da nisu nepoželjni na bilo koji drugi način, da ne potiču na kriminalno ponašanje, da ne pružaju povod, ili da ne bi mogli pružiti povod, za pokretanje građanskopravnog ili kaznenog postupka, da ne omogućavaju povezivanje sa sadržajem koji krši zakon ili koji je neovlašten, da ne šire neželjene oglasne materijale te da im nije namjena ni da rezultiraju bilo kakvim mentalnim ili fizičkim uznemiravanjem ili povredom bilo koje osobe, a što bi predstavljalo kršenje Važećih zakona ili ovih Uvjeta ili kršenje prava na zaštitu privatnosti bilo koje osobe; te (v) da svrha vašeg Korisničkog materijala nije omogućiti korist bilo kojem komercijalnom poduzeću povezanom s vama ili bilo kojom trećom stranom. Prihvaćate čuvati sve podatke potrebne da bi se ustanovilo da vaš Korisnički materijal nije u suprotnosti s bilo kojom od gore navedenih izjava i jamstava te prihvaćate staviti te podatke na raspolaganje CEE-u na CEE-ov zahtjev.

CEE nije odgovoran za bilo kakav gubitak, krađu ili štetu koju bi pretrpio Korisnički materijal.

Prihvaćate da CEE ne prakticira obavljanje prethodne kontrole bilo kojeg Korisničkog materijala koji objavljujete vi ili drugi korisnici Stranica, ali da CEE (i/ili osobe imenovane i ovlaštene od strane CEE-a) imaju pravo obaviti prethodnu kontrolu ili pregledati bilo koji Korisnički materijal nakon prvog objavljivanja iz različitih razloga, uključujući, bez ograničenja, zbog provjere usklađenosti s ovim Uvjetima ili Važećim zakonima, ili ako CEE prema vlastitoj procjeni to smatra poželjnim ili potrebnim iz drugih razloga. CEE ima pravo odlučiti odbiti, ukloniti, urediti ili onemogućiti bilo koji vaš Korisnički materijal (i/ili Korisnički materijal drugih korisnika Stranica) koji predstavlja kršenje ovih Uvjeta ili je na drugi način nepoželjan prema slobodnoj procjeni CEE-a, kao i ukinuti vama i/ili bilo kojem drugom korisniku Stranica daljnji pristup i/ili drugo korištenje Stranica (uključujući, bez ograničenja, pristup i korištenje bilo koje Usluge na Stranicama, opcije ili funkcionalnosti raspoložive na Stranicama ili preko Stranica): CEE ne nadzire niti podržava bilo koji Korisnički materijal te Korisnički materijali objavljeni na Stranicama ne odražavaju mišljenje, stavove i politiku CEE-a i tvrtki u njegovom punom ili djelomičnom vlasništvu. CEE ne prihvaća bilo kakvu odgovornost za bilo koji Korisnički materijal, a vi se slažete da se odričete bilo kakvih prava i potraživanja ili korištenja pravnih sredstava protiv CEE-a ili bilo kojeg od poduzeća u njegovom punom ili djelomičnom vlasništvu, a s obzirom na takav Korisnički materijal.

Ako uklonite ili izbrišete neki vaš Korisnički materijal sa Stranica, taj će Korisnički materijal biti uklonjen sa Stranica u razumnom vremenskom razdoblju. Unatoč tome, Korisnički materijal koji uklonite može i dalje biti na raspolaganju trećim stranama koje su ranije pribavile link na taj Korisnički materijal, a CEE može sačuvati kopije za svoju arhivu.

CEE zadržava pravo prikazivanja oglasa vezanih za vaš Korisnički materijal i korištenja vašeg Korisničkog materijala za oglašavanje i promidžbu vašeg Korisničkog materijala ili Stranica (djelomično ili u cijelosti) ili bilo kojeg od CEE-ovih proizvoda ili usluga. Vi prihvaćate i slažete se da nemate prava ni interesa vezanih za bilo koji prihod koji bi nastao od takvog oglašavanja.

Ove odredbe u potpunosti ostaju na snazi zauvijek, bez obzira na bilo kakav prestanak vašeg korištenja Stranica.

LINKOVI PREMA TREĆIM STRANAMA

Stranice mogu sadržati linkove prema web stranicama ili drugim internetskim ili mobilnim resursima koji nisu u vlasništvu CEE-a, kao i oglase o njima. Vi prihvaćate i razumijete da CEE ne podržava niti sponzorira takve web stranice trećih strana ili druge internetske resurse te da CEE IZRIČITO I SPECIFIČNO ODBIJA BILO KAKVU ODGOVORNOST ZA BILO KOJI SADRŽAJ, SOFTVER, FUNKCIONALNOST, USLUGE ILI OGLAŠAVANE PROIZVODE ILI USLUGE KOJI SE MOGU NAĆI ILI KOJI SU POVEZANI S WEB STRANICAMA TREĆIH STRANA ILI S DRUGIM INTERNETSKIM ILI MOBILNIM RESURSIMA.

ODRICANJE OD JAMSTVA

VI SE IZRIČITO SLAŽETE DA ĆETE SE STRANICAMA SLUŽITI ISKLJUČIVO NA SVOJ RIZIK. STRANICE (I SVAKI DIO STRANICA) SU VAM NA RASPOLAGANJU KAO TAKVE, SA SVIM SVOJIM NEDOSTACIMA. U NAJVEĆOJ MJERI U KOJOJ TO ZAKON OMOGUĆAVA, CEE I TVRTKE U NJEGOVOM PUNOM ILI DJELOMIČNOM VLASNIŠTVU IZRIČITO ODBIJAJU BILO KOJA JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, EKSPLICITNA ILI IMPLICITNA (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IMPLICITNA JAMSTVA TRŽIŠNOG POTENCIJALA, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU UPOTREBU I NEKRŠENJA ZAKONA). Ni CEE ni bilo koje od poduzeća u njegovom punom ili djelomičnom vlasništvu ne daju bilo kakva jamstva i izjave o točnosti ili potpunosti sadržaja raspoloživog na Stranicama ili preko njih, kao ni sadržaja na bilo kojim web stranicama, osobnim društvenim medijima ili drugim internetskim ili mobilnim izvorima linkovima povezanim sa Stranicama te ne prihvaćaju odgovornost za bilo kakve: (i) pogreške ili netočnosti u sadržaju, (ii) osobnu ozljedu ili imovinsku štetu bilo koje vrste koja bi nastala kao posljedica vašeg pristupa i korištenja Stranica (ili bilo kojeg njihovog dijela), (iii) neovlašteni pristup ili korištenje CEE-ovih sigurnosnih poslužitelja i/ili bilo kojih osobnih podataka pohranjenih ondje, (iv) prekid ili prestanak prijenosa na Stranice ili sa Stranica, (v) bugove, viruse, trojanske konje ili slično što bi bilo koja treća strana mogla prenijeti na Stranice ili preko Stranica (ili bilo kojeg njihovog dijela), te (vi) gubitak ili štetu bilo koje vrste nastalu kao posljedica korištenja bilo kojeg Korisničkog materijala i/ili drugih sadržaja na Stranicama postavljenih, dijeljenih, proslijeđenih, poslanih elektronskom poštom, prenesenih ili na drugi način stavljenih na raspolaganje na Stranicama ili uz pomoć Stranica i/ili na bilo koji drugi način kada vi ili drugi korisnici Stranica ostvarujete svoja prava koja proizlaze iz bilo koje ovdje navedene Dozvole koju vam CEE izda. CEE zadržava isključivo pravo da po vlastitoj odluci mijenja, modificira, dodaje, uklanja ili onemogućava pristup bilo kojem dijelu Stranica (uključujući, bez ograničenja, i bilo koju Uslugu na Stranicama).

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

VI RAZUMIJETE DA, U MJERI U KOJOJ JE TO MOGUĆE PREMA VAŽEĆIM ZAKONIMA, CEE I PODUZEĆA U NJEGOVOM PUNOM ILI DJELOMIČNOM VLASNIŠTVU I BILO KOJI NJIHOV ZAPOSLENIK, DIREKTOR, DIONIČAR, AGENT ILI DAVATELJ LICENCE NEĆE BITI ODGOVORNI VAMA ILI BILO KOME DRUGOME PREMA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI (ODGOVORNOST PO UGOVORU, ODGOVORNOST ZA ŠTETNU RADNJU, ZAKONSKA ODGOVORNOST) ZA BILO KOJU NEIZRAVNU, UZGREDNU, POSEBNU ILI KAZNENU ODŠTETU, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, ODŠTETU ZA GUBITAK PRIHODA, DOBITI, UGLEDA, UPOTREBE, PODATAKA ILI DRUGIH NEMATERIJALNIH GUBITAKA (ČAK I AKO SU TE STRANE BILE UPOZNATE S MOGUĆNOŠĆU ODŠTETE I AKO SU ZNALE ILI SU TREBALE ZNATI ZA MOGUĆNOST TAKVE ODŠTETE) KOJI BI PROIZAŠLI IZ VAŠEG KORIŠTENJA STRANICA ILI BILO KOJEG NJIHOVOG DIJELA (ILI IZ KORIŠTENJA RAČUNA REGISTRIRANOG NA VAS OD STRANE BILO KOGA DRUGOG). PRIHVAĆATE DA POGODNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ OVIH UVJETA PREDSTAVLJAJU PRIMJERENU NAKNADU ZA GORE NAVEDENO ISKLJUČENJE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI.

ISKLJUČENJA I OGRANIČENJA

Neke zemlje i teritoriji ne dozvoljavaju isključivanje određenih jamstava, odnosno ograničavanje ili isključivanje odgovornosti za neizravnu i uzgrednu odštetu. Prema tome, neka od gore navedenih ograničenja i odbijanja odgovornosti možda nisu primjenjiva na vas. Ukoliko CEE zbog važećeg zakona ne može odbiti neko implicirano jamstvo ili ograničiti svoju odgovornost, opseg i trajanje takvog jamstva i mjera odgovornosti CEE-a bit će minimalni koji su dozvoljeni takvim postojećim zakonom.

NAKNADA ŠTETE

Sporazumni ste da ćete CEE i poduzeća u njegovom punom ili djelomičnom vlasništvu, kao i njihove zaposlenike, direktore, predstavnike, vlasnike licencija, imenovane i ovlaštene osobe, pravne slijednike i nositelje prava na imovinu, obeštetiti i zaštititi od bilo kakvih potraživanja, odšteta, gubitaka, troškova, izdataka, naknada (uključujući i razumne naknade i troškove vanjskih odvjetnika) koje bi za te strane mogle proizaći uslijed (i) bilo kojeg vašeg Korisničkog materijala, (ii) vašeg ostvarivanja bilo kojeg vašeg prava odobrenog u skladu s Dozvolama ukoliko se vi ne pridržavate svojih odgovornosti navedenih u ovim Uvjetima, (iii) kršenja bilo kojeg vašeg jamstva, izjave, obećanja, odgovornosti ili drugih obveza navedenih u ovim Uvjetima, (iv) vaše povrede bilo čijeg prava intelektualnog vlasništva, privatnosti ili drugog prava, (v) kršenja bilo kojeg Važećeg zakona i/ili ovih Uvjeta od strane vas i/ili bilo koga tko koristi vaš registrirani račun za pristup i/ili za neko drugo korištenje Stranica (cijelih ili nekog njihovog dijela) te (vi) vašeg hotimičnog propusta ili hotimičnog propusta bilo koje druge osobe koja pristupa Stranicama preko vašeg registriranog računa, a vezano za vaše korištenje (ili korištenje od strane takve druge osobe) cijelih Stranica ili njihovog dijela. CEE zadržava pravo da u potpunosti preuzme obranu i nadzor nad bilo kojim predmetom u kojem biste vi podnosili imovinskopravne zahtjeve. U tom slučaju, vi ćete surađivati s CEE-om tako što ćete podržati svaku raspoloživu obranu. Ta odredba u potpunosti ostaje na snazi bez obzira na vaš prekid korištenja Stranica.

Commissariaat voor de Media (« CvdM »)

CvdM regulira urednički sadržaj usluga "programa na zahtjev". To obuhvaća provođenje mjera za pridržavanje pravila o materijalima koji bi mogli poticati mržnjuili diskriminaciju materijalima koji bi mogli ozbiljno naškoditi razvoju osoba mlađih od 16 godina, reklamiranje u programu i sponzoriranje pojedinačnih programa i usluga. Pritužbu vezanu za bilo koji od tih aspekata naše usluge "televizija na zahtjev" možete podnijeti OFCOM-u putem internetskog obrasca na the Kijkwijzer Foundation, who supervises these rules, OFCOM using the online complaint form at https://www.kijkwijzer.nl/index.php?id=500. Regarding any other aspects of the editorial content of on-demand programme services, you may submit a complaint with the CvdM, using the online complaint form at https://www.cvdm.nl/en/about-cvdm/openness-of-the-board/complaints-proce....Molimo, imajte u vidu da je Cvd regulator zadužen samo za urednički sadržaj naših "video na zahtjev" usluga. Oglašavanje u sklopu naših usluga regulira Stichting Reclame Code (“SRC”). Pritužbu ASA-i možete podnijeti putem interneta ako odete na https://www.reclamecode.nl/nrc/7-complaint-handling/?lang=en. Pritužbu SRC-u možete podnijeti i poštom na adresu Stichting Reclame Code , Buitenveldertselaan 106, 1081 AB Amsterdam, ili telefonom na broj

[+0031] 020 696 00 19, or by emailing info@reclamecode.nl.020 7492 2222.

Upite ili pritužbe vezane za urednički sadržaj ili pitanja vezana za oglašavanje na Uslugama na Stranicama mogu se poslati elektronskom poštom na na kontakt podatke navedene ispod u odjeljku PODACI ZA KONTAKT 

Dodatne informacije o OFCOM-u mogu se pronaći na https://www.cvdm.nl/KONTAKT INFORMACIJE

Svi upiti ili pritužbe koje imate u vezi sa uslugama web stranice (uključujući one u vezi s uredničkim ili oglasnim pitanjima) mogu se poslati e-poštom na adresu AXN-CE@antenna-entertainment.com ili poštom na adresu CEE Thematics BV iz Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN, Amsterdam, Netherlands, s kopijom za CEE Thematics Korlátolt Felelősségű Társaság (sjedište: 1133 Budapest, Váci út 76).

 

POJEDINAČNOST ODREDABA; ODRICANJE

Bude li se ijedna odredba ovih Uvjeta smatrala nezakonitom, ništavnom ili iz bilo kojeg razloga neprovedivom, tada se ta odredba smatra odvojivom od ovih Uvjeta i ne utječe na valjanost i provedivost preostalih odredaba. Ako CEE ne ostvari ili provede bilo koje pravo ili odredbu iz ovih Uvjeta, to ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe. Vi se slažete da, bez obzira na bilo koji statut ili zakon koji određuje suprotno, svako potraživanje ili razlog za pokretanje postupka koji proizlazi iz korištenja Stranica ili iz ovih Uvjeta ili je s njima povezan mora biti podnesen unutar jedne (1) godine nakon što takvo potraživanje ili razlog za pokretanje postupka nastanu, inače će se smatrati zastarjelima. Ova odredba u potpunosti ostaje na snazi i u slučaju da vi, iz bilo kog razloga, prestanete koristiti Stranice.

PREKID

Vi razumijete i slažete se da CEE može, prema vlastitoj odluci i bilo kada, prekinuti ili privremeno suspendirati vaša prava koja proizlaze iz bilo koje Dozvole, kao i vaš pristup Stranicama, te baciti, ukloniti i/ili onesposobiti ili deaktivirati sve ili neke vaše Korisničke materijale koje ste objavili na Stranicama ili pomoću njih, kao i bilo koje druge informacije i podatke koje ste vi (i/ili netko drugi) eventualno stavili na Stranice ili pomoću Stranica, iz bilo kojeg razloga. Isto tako, CEE može, po vlastitoj odluci, bilo kada prekinuti rad Stranica ili bilo kojih njihovih dijelova ili iz bilo kojeg razloga ograničiti pristup Stranicama bilo kojem korisniku, sa ili bez prethodne obavijesti. VI RAZUMIJETE I SLAŽETE SE DA CEE MOŽE PODUZETI JEDNU ILI VIŠE TIH RADNJI BEZ DA VAS OBAVIJESTI, PRETHODNO ILI BILO KADA, TE RAZUMIJETE I SLAŽETE SE DA NI CEE NI BILO KOJA OD TVRTKI U NJEGOVOM PUNOM ILI DJELOMIČNOM VLASNIŠTVU NEMAJU NIKAKVU OBVEZU PREMA VAMA ILI BILO KOJOJ DRUGOJ OSOBI U SLUČAJU PREKIDANJA VAŠEG (ILI BILO ČIJEG) PRISTUPA STRANICAMA ILI DIJELOVIMA STRANICA I/ILI U SLUČAJU UKLANJANJA, BACANJA, ONEMOGUĆAVANJA ILI DEAKTIVIRANJA BILO KOJEG VAŠEG KORISNIČKOG MATERIJALA (ILI KORISNIČKOG MATERIJALA BILO KOGA DRUGOG) ILI U SLUČAJU UKLANJANJA, BACANJA, ONEMOGUĆAVANJA ILI DEAKTIVIRANJA BILO KOJIH DRUGIH INFORMACIJA ILI PODATAKA KOJE STE VI (ILI BILO TKO DRUGI) EVENTUALNO STAVILI NA STRANICE ILI POMOĆU STRANICA. Vi svoj pristup Stranicama, korištenje Stranica ili sudjelovanje na Stranicama ili pomoću Stranica možete prekinuti bilo kada.

PRIVREMENA MJERA ZABRANE

Bez obzira na išta u ovim Uvjetima što bi tomu protuslovilo, vi se ovime neopozivo odričete prava na traženje i/ili dobivanje privremene mjere zabrane ili drugog pravičnog pravnog sredstva ili bilo kojeg naloga koji bi na bilo koji način zakonom zabranio ili ograničio ili na bilo koji drugi način narušio produkciju, distribuciju, prikazivanje ili drugu eksploataciju bilo kojeg filma, produkcije ili projekta povezanog s CEE-om ili s bilo kojom tvrtkom u punom ili djelomičnom vlasništvu CEE-a, kao i korištenje, objavljivanje ili razglašavanje bilo kakvog oglašavanja ili promidžbe vezane za takav film, proizvod ili projekt. Ova odredba u potpunosti ostaje na snazi, bez obzira na bilo kakav prestanak vašeg korištenja Stranica.

PROMJENE U VLASNIŠTVU NAD STRANICAMA

Smatrat će se da ste pristali da se sljedećem vlasniku ili operateru Stranica stavi na raspolaganje i na korištenje bilo koja informacija o vama sadržana u postojećoj bazi podataka CEE-a ukoliko CEE ustupi svoja prava i obveze vezane za takve informacije u slučaju spajanja, preuzimanja ili prodaje svih ili nekih dijelova CEE-ove imovine ili u slučaju spajanja, preuzimanja ili prodaje svih ili nekih dijelova imovine vezane za određene stranice, sljedećem vlasniku ili operateru. U slučaju takvog spajanja, preuzimanja ili prodaje, nastavak vašeg korištenja Stranica znači vaš pristanak na uvjete korištenja i očitovanje o zaštiti privatnosti od strane sljedećeg vlasnika ili operatera. Ova odredba u potpunosti ostaje na snazi, bez obzira na bilo kakav prestanak vašeg korištenja Stranica.

Datum stupanja na snagu: 1. października 2021.